nlAdvies nodig? +31 (0)6 51525173

Disclaimer

Team LE16 en/of de eigenaar van de URL en/of de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor schade door de bezoeker geleden die het gevolg zijn van type- en/of zetfouten op de website.

Team LE16 is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen en voorwaarden van acties tussentijds te wijzigingen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Ga verder met boeking

Bel gerust tussen 09:00 en 19:00 uur
Scan de code